Document
Geplaatst door TVVL

De invloed van de morfologische aanpak op de oplossingsruimte

De invloed van de morfologische aanpak op de oplossingsruimte

Er worden steeds strengere duurzaamheidseisen gesteld aan de gebouwde omgeving. De toenemende complexiteit van het ontwerpen duurzame gebouwen maakt het noodzakelijk om de verschillende ontwerpdisciplines te integreren en een integrale ontwerp aanpak te ontwikkelen. Daarom is TVVL samen met de TU Delft en Nederlandse beroepsorganisaties van architecten en adviseurs al vroeg gestart met het project Integraal Ontwerpen. Dit leidde tot een onderzoek met workshops om een Integrale ontwerpmethode te testen. Hierbij werd uitgebreid gebruik gemaakt van morfologische kaarten en een morfologisch overzicht. Het concept van de integrale ontwerpworkshop voor professionals werd daarna geïmplementeerd in de studentenworkshop van het multidisciplinaire masterproject van de Faculteit Bouwomgeving van de TU Eindhoven. De workshops van de studenten werden weer gebruikt om specifieke interventies binnen het ontwerpproces te onderzoeken, zoals de deelname van een ervaren professional aan de studentenworkshop. Dit concept is onlangs opnieuw getest in de beroepspraktijk in een TVVL masterclass. De resultaten van de masterclass, met als deelnemers een willekeurige dwarsdoorsnede uit de dagelijkse beroepspraktijk, worden gepresenteerd met de focus op de toegevoegde waarde van de Integrale ontwerpbenadering.