Document

Waterstof in de gebouwde omgeving, naar 500.000 woningen op waterstof in 2030!

Deze publicatie is een pleidooi om voorbij het beeld te stappen van waterstof voor alleen transport en de industrie en het “waterstofdenken” een prominente rol te geven in de strategiebepaling voor de gebouwde omgeving. Het beleid concentreert zich op concrete stappen die we tot 2030 kunnen gaan zetten, maar heeft nog onvoldoende aandacht voor de vragen die na 2030 op ons af gaan komen – zoals het duurzaam voorzien in de piekvraag naar warmte in de winter. 2/3 van de CO2 emissiereductie van gebouwen zal dan nog gerealiseerd moeten worden. Waterstof zou hier wel eens een sleutelrol in kunnen gaan krijgen, wat ook z’n schaduw vooruitwerpt op maatregelen die we de komende tien jaar gaan nemen.
De schrijvers zijn Chris Hellinga en Ad van Wijk van de TU Delft