Document
Geplaatst door TVVL

Toekomst & Trends 2022

In deze jaarlijkse speciale uitgave gaat TVVL op zoek naar trends en ontwikkelingen in ons vakgebied. In deze editie delen verschillende experts hun visie op de transformatie en verbetering van de sector met het oog op het thema Circulariteit en Data. We leven in een consumptiemaatschappij waar nog heel veel te winnen valt op het gebied van circulariteit, ook in de installatiesector. De experts die in deze editie aan het woord komen kijken voorbij de commotie van het land en geven aan hoe we de sector kunnen transformeren en verbeteren. Ze geven niet alleen aan wat voor technologische ontwikkelingen ons te wachten staan, maar zijn er zelf al actief mee bezig. Veel verschillende verhalen maar met een heldere rode draad: goede data is een vereiste om circulariteit binnen de installatiesector te optimaliseren.