Document
Geplaatst door TVVL

Toekomst & Trends 2019

Nu ons parlement en de regering het Klimaatakkoord omarmen en de Klimaatwet hebben aangenomen, is het tijd voor actie. Ons jaarthema, ‘Energie voor de toekomst’, past in meerdere opzichten bij deze actualiteit. Hoe gaan we onze energievoorziening in de toekomst invullen? Wie bepaalt straks welke energie je krijgt aangeleverd? En meer persoonlijk: krijg je energie van al deze ontwikkelingen of kost het je veel energie?

In deze editie van Toekomst & Trends vertellen verschillende mensen over de Energie voor de toekomst. Zij kijken voorbij alle commotie in het land en geven aan hoe we de transitie kunnen
doorlopen en welke technische ontwikkelingen ons te wachten staan. Kijken we naar de rode draad in al deze verhalen, dan zien we toch een gemeenschappelijke visie. Deze opgave is zó omvangrijk dat ze alleen kan slagen als er nieuwe en mogelijk nooit eerder gevormde coalities ontstaan. 2019 wordt het jaar van de coalities, zoals de deelnemers in ons rondetafelgesprek concludeerden.
 

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten