Document
Geplaatst door TVVL

Nieuwbouw hoofdkantoor Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland heeft op 16 maart 2007 haar nieuwe kantoor in Tiel geopend.
Grontmij | Technical Management heeft een installatie ontworpen volgens de ambities van het waterschap, waarbij duurzaamheid wordt gecombineerd met een goed binnenklimaat. Zo wordt energieoplag in de bodem gecombineerd met betonkernactivering en is een zeer lage energieprestatie (EPC) gerealiseerd van 65 % van de geldende eis.


TRIAS ENERGETICA EN ALL-ELECTRIC
Om een energiezuinig gebouw te realiseren, is het ontwerp in drie basisstappen ontwikkeld conform “Trias Energetica”:
“Eerst het energiegebruik zoveel mogelijk beperken, vervolgens gebruik maken van duurzame bronnen om de energie op te wekken en tot slot de energie die dan nog nodig is zo efficiënt mogelijk opwekken”. Het resultaat is een gebouw, dat slechts met behulp van een warmtepomp, zijn verwarmingsen koelenergie geheel betrekt uit een ondergrondse energieopslag, zonder dat aanvullende verwarming of koeling nodig is. Alle gebouwinstallaties verbruiken alleen elektriciteit. Aardgas of andere brandstoffen zijn dus nergens nodig. Het ontwerp van de technische installaties toont aan dat een gebouw dat All Electric wordt uitgevoerd toch duurzaam kan zijn.

Auteur: ing. L.T. Burdorf, Grontmij | Technical Management, Amersfoort
Lees verder in PDF.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten