Document

Vormgeven aan circulaire gebouwinstallaties

De bouwbranche is zoekende naar wegen om circulair te denken en te handelen. Gebouwinstallaties zijn hierbij nog het meest onderbelicht. Om circulair denken en handelen te kunnen realiseren, is er door Nordin Oudshoorn middels een afstudeeronderzoek een ontwerp-toolbox ontwikkeld. De vraag die daarbij opkomt is: ‘Op welke wijze kan een ontwerp-toolbox voor circulaire gebouwinstallaties bijdragen aan de kennis en bewustwording van ontwerpuitgangspunten en bijbehorende maatregelen om tot zo circulair mogelijke gebouwinstallaties te komen?’ Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is literatuuronderzoek uitgevoerd, aangevuld met interviews en input van een bezochte stand op Building Holland.

3 hoofdresultaten

De 3 belangrijkste hoofdresultaten die met de ontwerp-toolbox zijn bereikt:

 1. Er zijn circulaire hoofdprincipes en uitgangspunten opgesteld met bijbehorende maatregelen over op welke wijze een gebouwinstallatie circulair gemaakt kan worden.
 2. De maatregelen zijn gekoppeld aan een score die de bijdrage aan circulariteit aangeeft. Scores bestaan uit schaduwkosten (MPG)/losmaakbaarheidsscore.
 3. Een ontwerp-toolbox is bedrijfsbreed voor Merosch opgezet om dit in de toekomst gezamenlijk verder te gaan invullen.

2 hoofdaanbevelingen

De 2 hoofdaanbevelingen naar aanleiding van de ontwerp-toolbox zijn:

 1. Als Merosch zijnde gaan wij de toolbox inzetten bij projecten om tot circulaire gebouwinstallaties te komen en de tool verder aanvullen met kennis en ervaringen die uit projecten worden gehaald.
 2. Gericht aan de installatiebranche:
  • Denk na over op welke manier een gebouwinstallatie ontworpen kan worden, zodat deze weer geheel uit elkaar te halen is.
  • Ga in beraad over of materialen uit gebouwinstallaties vervangen kunnen worden door materialen met een lage milieubelasting.
  • Sta in het ontwerp stil bij het faciliteren van functieverandering van gebouwen en installaties over tientallen jaren.
  • Denk na of een installatie dezelfde functie kan behouden, maar te ontwerpen is met minder materialen.

Het uitgebreide artikel kunt u downloaden op deze pagina of op merosch.nl

Door: N. Oudshoorn (ing.) adviesbureau Merosch

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten