Document

Gezondheid en comfort in moderne kantoorgebouwen (1)

Europees onderzoeksproject Officair: procedure

Het Europese onderzoeksproject Officair ontwikkelde een procedure voor het bepalen van associaties tussen karakteristieken van Europese kantoren en gezondheid en comfort van kantoormedewerkers. Gebruikt werd een checklist en enqute met omgevings-, fysiologische, psychologische en sociale aspecten. De procedure werd toegepast in 167 kantoorgebouwen in acht Europese landen tijdens de winter van 2011-2012. Er werden 26.735 survey uitnodigingen per e-mail verstuurd en 7.441 kantoormedewerkers in het onderzoek betrokken. Het project leverde een bruikbare database op waarmee het mogelijk is om stressoren. te identificeren die gerelateerd zijn aan de binnenmilieukwaliteit en gezondheid en comfort van de kantoormedewerker. Stressoren zijn gebeurtenissen of situaties die 

In de vorige eeuw leidden geleidelijke aanpassingen in fysieke eigenschappen, onderhoud en gebruik van kantoorgebouwen niet alleen tot veranderingen van binnenmilieucondities, maar ook tot veranderingen in aard en voorkomen van gezondheid en comfortproblemen bij kantoormedewerkers. In de zestiger jaren begon het met problemen gerelateerd aan slechte verlichting, slechte lucht (e.g. sigarettenrook en lichaamsgeur) en thermische condities, geassocieerd met zowel productiviteit als ziekteverzuim. Met de introductie van PCs en kantoortuinen in de zeventiger jaren, ontstonden nieuwe problemen. Het ziekengebouwensyndroom (Sick Building Syndrome) begon langzaam terrein te winnen. 

Auteur(s): Prof.dr.ir. P.M. (Philomena) Bluyssen, Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde, Leerstoel Binnenmilieu, Delft

Lees verder in PDF.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten