Document

Technisch Rapport Automatiseringsaspecten van Flexibele Installaties 2004 (ET-07)

Gebouwen en de daarin toegepaste installaties blijken in steeds kortere perioden te moeten worden aangepast aan veranderd gebruik. Daardoor is er zowel bij nieuwbouw als renovatie een toename van eisen op het gebied van flexibiliteit van installaties. Deze eisen enerzijds en de nieuwe mogelijkheden van de digitale meet- en regeltechniek anderzijds, zijn voor de TVVL - afdeling ET & GBT de aanleiding geweest tot het vormen van de “Werkgroep Automatiseringsaspecten van Flexibele Installaties” (WAFI). De werkgroep heeft als doel gekregen de met flexibiliteit samenhangende meeten regeltechnisch problemen te onderzoeken en een aanzet te geven tot oplossingen. Door de werkgroep is een methodiek opgezet waarmee beperkingen van de meet- en regeltechniek op het gebied van flexibiliteit aan het licht gebracht kunnen worden. Middels de ontwikkeling van deze beoordelingsmatrix zijn de belangrijkste aspecten gedefinieerd.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten