Duurzaamheid & circulariteit

Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Denk ook aan gezondheid, water, materialen, afval en vervuiling. Circulaire economie richt zich op het minimaliseren van grondstofgebruik, door hergebruik van producten en door inzet van hoogwaardige grondstoffen. Het is een nieuw economisch systeem.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Koppeling uitvoeringskennis en ontwerpkennis

Geplaatst door TVVL
Het Actieve Dak als onderzoeksgebiedDe bouwsector is fors in beweging. Nieuwe zakelijkheid en gewijzigde...

Waardecreatie voor gebruiker en opdrachtgever

Geplaatst door TVVL
Installeren is aannemen, organiseren en beheersen. Om een  duurzame meerwaarde te creren dienen deze drie...

Individueel comfort bij betonkernactivering

Geplaatst door TVVL
De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van klimaatbeheersing, speciek gericht op...

Building Physics & Systems aan de TU/e

Geplaatst door TVVL
De unit Building Physics & Systems (voorheen Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving  FAGO) verricht onderzoek...

Infectie via rioleringssystemen in gebouwen

Geplaatst door TVVL
Als onderdeel van het beleidsplan van de afdeling ST van de TVVL wordt door die afdeling deelgenomen aan het...

Technisch Rapport Automatiseringsaspecten van Flexibele Installaties 2004 (ET-07)

Gebouwen en de daarin toegepaste installaties blijken in steeds kortere perioden te moeten worden aangepast aan...
Thema'sGroepenDeelnemersProjecten