Project
  • Initiatief
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Gereed

BIMformatieflow

Verwachte oplevering: Q2 2019
Partners:

Met BIM vernieuwen we de bouw en maken ze aantrekkelijker. Door meerdere partijen wodt gebouwd aan een virtueel gebouwmodel (BIM). Veel modellen zijn opgezet als 3D model maar niet als databron. Hierdoor kan de informatie die reeds in het model aanwezig is, niet hergerbruikt worden, doordat éénduidige beschrijving van de data ontbreekt. Om BIM in de gehele keten te gebruiken is het noodzakelijk een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen, waarmee modellen uitgewisseld kunnen worden en dat specifiek taakinformatie in het model aanwezig is. Binnen dit project willen de "Level of Information" (LOi) beschrijven, alsmede richtlijnen opstellen voor de manier van modelleren als uitbreiding op de BIM Basis ILS. Deze gemeenschappelijke taal zal tevens de katalysator kunnen zijn van Internationale programma's zoals BIMplement en UBIEP.

Update 2020
Het project is niet gestart. 

Betrokken deelnemers (2)

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten