Project
  • Initiatief
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Gereed

Beter voldoen aan BENG eisen door optimaliseren warmtapwaterconcepten hoogbouw

Verwachte oplevering: eind 2019
Partners:

Naar verwachting wordt in de grote steden de komende jaren meer hoogbouw met kleine appartementen gerealiseerd. Maar voldoen aan de BENG eisen bij hoogbouw is vooralsnog een grote uitdaging. Met name de warmtapwatervoorziening vraagt veel aandacht, vanwege de hoge tapvraag per m2, de moeilijkheid om verticale warmtapwatersystemen in te passen en de in de regel minder goede energieprestaties van collectieve warmtapwatersystemen in het algemeen.

De TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken start een project om uiteenlopende (aard)gasloze systeemconcepten te vergelijken en te beoordelen op het gebied van technische specificaties, energiegebruik en de haalbaarheid om het systeem verder te optimaliseren voor hoogbouw. Doel van dit project is om een overzicht te krijgen van realistisch haalbare systeemconcepten met een doorrekening BENG en een indicatie van het werkelijk verbruik. Met deze kennis kan bij het bouwkundig ontwerp beter rekening worden gehouden met de voorzieningen die voor een efficiënt warmtapwatersysteem vereist zijn.

Wat kun jij doen?
Wil jij ook jouw bijdrage leveren aan het optimaliseren van warmtapwatersystemen voor hoogbouw, meld je dan nu aan voor de TVVL Techniekdag | Matchmaking TVVL Kennisontwikkeling op woensdag 13 november a.s. Tijdens dit event geeft de TVVL Exertgroep Sanitaire Technieken een toelichting op dit project. Aansluitend kun je tijdens een tafelsessie vragen stellen, meedenken over het verder aanscherpen van het projectplan én je als kennis- en/of financiële partner aansluiten bij dit project. Heb jij ideeën of denk jij dat jij (of jouw bedrijf) een bijdrage kan leveren aan het beoordelen en optimaliseren vana warmtapwatersystemen, meld je dan nu en misschien ontstaat er een match*!

Meld je aan voor Matchmaking TVVL Kennisontwikkeling en geef je interesse voor dit specifieke project aan.

Heb je voorafgaand aan Matchmaking TVVL Kennisontwikkeling inhoudelijke vragen over dit project, neem dan contact op met:

Irene van Veelen, voorzitter TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken
Daniëlle Dikhoff, TVVL Community Manager Kennisontwikkeling

* Door je aan dit project te verbinden laat je zien dat je kennisontwikkeling binnen je vakgebied een warm hart toedraagt. Natuurlijk ontvang je de onderzoeksresultaten als eerst en zorgen wij ervoor dat we jouw naam en/of je bedrijfslogo op de projectenpagina vermelden.

Update 2020
Het propjectplan is klaar, het is geschreven door Hans van Wolferen. Er wordt nog gezocht naar en projectleider en het laatste deel voor de fianciering. 

Betrokken deelnemers (1)

12 augustus 2020

Beste Irene en Daniëlle,

Ook ik zou graag deelnemen in deze projectgroep.

Groet,

Jurrian

4 oktober 2019

Ik wil graag meedoen aan deze sessie.

Mvrgr

Oscar Nuijten

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten