Binnen thema: Duurzaamheid & circulariteit
Naar projecten Bewaren

Warmtapwaterconcepten hoogbouw i.r.t. BENG en aardgasvrij

Het project betreft de optimalisatie en beoordeling van uiteenlopende (aard)gasloze systeemconcepten met het oog op een laag primair energiegebruik. Voldoen aan BENG eisen bij hoogbouw is een grote uitdaging, waarbij de warmtapwater-voorziening veel aandacht vergt. 

Middels een TVVL voorstudie worden mogelijkheden in beeld gebracht en vergeleken op technische specificaties, haalbaarheid, en energiegebruik. Resultaat van de voorstudie is een overzicht van realistisch haalbare concepten met een doorrekening BENG en een indicatie werkelijk verbruik. Deze concepten kunnen als kennis in het vakgebied worden verspreid. Hiermee kan o.a. worden bereikt dat bij het bouwkundig ontwerp beter rekening wordt gehouden met voorzieningen die voor een efficiënt warmtapwatersysteem vereist zijn.

Wij zijn nog op zoek naar partners. 

Reageren
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL