Project
  • Initiatief
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Gereed

Betere afstemming tussen vraag en aanbod van energie

Offline
Verwachte oplevering: 2020

De vraag naar en het aanbod van energie is niet met elkaar in balans. In de winter willen wij graag comfortabele warme woningen en kantoren, terwijl we in de zomer juist meer behoefte hebben aan koeling. En in de ochtend en avond gebruiken we veel elektrische energie in onze woning, terwijl het aanbod van zonne-energie juist midden op de dag het grootst is. De vraag naar energie in utiliteitsgebouwen en in de industrie volgt ook weer een andere curve. Kortom, vraag en aanbod van energie zijn niet optimaal op elkaar afgestemd.

Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen is er behoefte aan nieuwe inzichten en  technieken. Het tijdelijk opslaan van energie of een betere  afstemming tussen de momenten van vraag en aanbod van energie lijken voor de hand liggende oplossingen, maar deze zijn niet altijd eenvoudig in te zetten en werken ook niet altijd kostenefficiënt. TVVL expertgroep Klimaattechniek zoekt dan ook een antwoord op de vraag:

 “Hoe borgen we de kwaliteit van energielevering en maken we tegelijkertijd optimaal gebruik van duurzame energiebronnen?”

TVVL Expertgroep Klimaattechiek nodigt jou graag uit om mee te helpen een antwoord te vinden op deze vraag. Op woensdag 13 november geeft de expertgroep tijdens de
TVVL Techniekdag | Matchmaking TVVL Kennisontwikkeling een toelichting op dit project. Aansluitend kun je tijdens een tafelsessie vragen stellen, meedenken over het verder aanscherpen van het projectplan én je als kennis- en/of financiële partner aansluiten bij dit project. Heb jij ideeën of denk je dat jij (of jouw bedrijf) een bijdrage kan leveren aan een betere afstemming tussen vraag en aanbod van energie, meld je dan nu aan en wie weet ontstaat er een match*!

Meld je aan voor Matchmaking TVVL Kennisontwikkeling en geef je interesse voor dit specifieke project aan.

Heb je voorafgaand aan Matchmaking TVVL Kennisontwikkeling inhoudelijke vragen over dit project, neem dan contact op met:

Wobbe van den Kieboom, TVVL expertgroep Klimaattechniek
Daniëlle Dikhoff, TVVL Community Manager Kennisontwikkeling

* Door je aan dit project te verbinden laat je zien dat je kennisontwikkeling binnen je vakgebied een warm hart toedraagt. Natuurlijk ontvang je de onderzoeksresultaten als eerst en zorgen wij ervoor dat we jouw naam en/of je bedrijfslogo op de projectenpagina vermelden.

Update 2020

Met het vertrek van Arjan Schrauwen van ISSO heeft het project korte tijd stil gelegen. In het voorjaar heeft de opvolger van Arjan, Henry Lootens, het project een nieuwe impuls gegeven. Samen met de expertgroep ET wordt gekeken naar een invulling van het project. De oospronkelijke gedachte, energie-opslag in de gebouwde omgeving in de breedste zin, staat nog overeind. Contact met diverse andere verenigingnen zoals Energie-opslag.NL worden onderzocht. Begin 2021 zal er vanuit de expertgropen ET en KT een defnitieve voorstel naar buiten gebracht worden. 

Meer informatie
Wobbe van den Kieboom, voorzotter TVVL expertgroep Klimaattechniek
Kees Smit, voorzitter TVVL expertgroep ET
Henry Lootens, lid TVVL expertgroep ET

Elmer van Krimpen, TVVL Community Manager Kennisontwikkeling
 

Betrokken deelnemers (0)