Binnen thema: Duurzaamheid & circulariteit
Naar projecten Bewaren

Opslag en afstemming van energie in gebouwen

Er is een onbalans tussen aanbod en gebruik van energie. In de winter is er in woningen en kantoren een warmtevraag, terwijl in de zomer juist meer behoefte is aan koude. Ook gedurende een etmaal is er een onbalans. Deze onbalans geldt ook voor elektrische energie. Vooral in de ochtend en de avond is er behoefte is aan elektrische energie in een woning. Het aanbod zonne-energie geeft een ander verloop weer. Bij utiliteitsgebouwen en in de industrie geldt weer een andere curve, feit is dat vraag en aanbod niet optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Door de toename van duurzame opwekking van energie ontstaat er een steeds grotere onbalans tussen vraag en aanbod van energie. Dit is ongewenst, omdat daarmee duurzaam opgewekte energie niet direct en volledig kan worden benut. Op andere momenten blijft er vraag naar energie uit fossiele bronnen. Omdat een groot deel van de geleverde duurzame energie lastig stuurbaar is als het gaat om het moment van opwekking (bijvoorbeeld bij zonne- of windenergie), is er behoefte aan andere technieken om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Voor de hand liggende oplossingen zijn het tijdelijk opslaan van energie, of het verplaatsen van de vraag naar energie naar het moment waarop er aanbod van energie is. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan en er zijn ook kosten aan verbonden.

 

Hoe borgen we de kwaliteit van de energielevering en maken we tegelijk optimaal gebruik van duurzame energiebronnen?

 

In het bijgevoegd document van de Expertgroep Klimaattechniek van TVVL is de bovenstaande vraag uitgewerkt naar een zevental deelvragen waarop we graag antwoord zouden willen hebben:

  1. Welke systemen voor energieopslag en -afstemming zijn er op dit moment voor de bouw- en installatiesector beschikbaar?
  2. Welke randvoorwaarden moeten in acht worden genomen voor de selectie van een energieopslagsysteem?
  3. Hoe ziet het energiegebruiksprofiel eruit voor een gebruiker?
  4. Welke mogelijkheden zijn er om binnen een gebouw de vraag af te stemmen op het aanbod?
  5. Wat zijn de ontwerpstappen om te komen tot een geschikt energieopslagsysteem?
  6. Welke financiële en juridische aspecten spelen mee als het gaat om opslag en afstemming van energie?
  7. Welke adviezen volgen uit het onderzoek? Wat heeft de markt eraan en tot welke diensten kan het advies leiden?

Aan alle communityleden: Lees het voorstel en kom met ideeën! We kijken er naar uit!

Reageren
Senior Adviseur Energie- en Procestechniek

En weet je iemand die ons hierbij kan helpen, laat het ons weten!

Community Manager Kennisontwikkeling

Of kom met je ideeën op de matchmaking op 13 november, voorafgaand aan de Techniekdag.

Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL