Project
  • Initiatief
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Gereed

Kabels kies je zo! : Juiste informatie over brandveilige kabels en leidingen

Verwachte oplevering: maart 2021

De TVVL Expertgroep Elektrotechniek heeft de afgelopen jaren intensief onderzocht welke informatie van belang zou kunnen zijn voor de adviseur, installateur en iedereen die betrokken is bij de keuze van elektrische leidingen met betrekking tot het brandgedrag. We hebben het in dat kader over o.a. Bouwbesluit 2012 – CPR – EN50575 en NEN8012.

Om TVVL leden, maar ook niet-leden van adequate informatie te voorzien over het maken van een juiste keuze, inspectie en toepassing van kabels en leidingen in relatie tot brand- en rookgedrag heeft de expertgroep een Toolkit ontwikkeld, waarbij wel wordt voldaan aan de (publieke) wettelijke eisen. 

Updates

3 februari 2021 — Workshops Kabel kies je zo! basis en experts

Sinds 1 juli 2020 zijn de Europese brand- en rookklassen officieel opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Omdat toepassing van de brand- en rookklasse voor elektrische leidingen volgens NEN8012 leidt tot verschillende oplossingen wordt niet altijd aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit voldaan.

Daarom heeft TVVL 2 nieuwe workshops ontwikkeld: de workshop Kabels kies je zo voor uitvoerende professionals (basis) en ontwerpers (experts). Na het volgen van een van deze workshops kun je de volgens het Bouwbesluit vereiste brandklasse- en rookklasse voor elektrische leidingen in gebouw gebonden installaties bepalen.

Workshop Kabels kies je zo - basis

Workshop Kabels kies je zo - experts

28 april 2021 — TVVL schept duidelijkheid over brand- en rookklassen van kabels. John van Zweden van ENGIE vertelt waarom.

29 juli 2021 — Workshops Kabels kies je zo! in september van start!

kabels

Betrokken deelnemers (2)

Profielfoto van Jurrian van Roon
12 augustus 2020
Profielfoto van Jurrian van Roon
12 augustus 2020

Beste allen, 

Ik ben benieuwd naar de toolkit.

Groet,

Jurrian

Profielfoto van Hans van der Torren
12 augustus 2020
Profielfoto van Hans van der Torren
12 augustus 2020

Goed om dit breed te bespreken, er is nog veel onduidelijkheid bij marktpartijen. Kan deze bijeenkomst van harte aanbevelen!

Hans van der Torren

Ingenieursbureau IOB