Binnen thema: Duurzaamheid & circulariteit
Naar projecten Bewaren

Uitnodiging deelname aan projectgroep TVVL Toolkit : Juiste informatie over brandveilige kabels en leidingen

Einde in zicht aan incorrecte informatievoorziening over brandveilige kabels en leidingen

De TVVL Expertgroep Elektrotechniek heeft de afgelopen jaren intensief onderzocht welke informatie van belang zou kunnen zijn voor de adviseur, installateur en iedereen die betrokken is bij de keuze van elektrische leidingen met betrekking tot het brandgedrag. We hebben het in dat kader over o.a. Bouwbesluit 2012 – CPR – EN50575 en NEN8012.

Om TVVL leden, maar ook niet-leden van adequate informatie te voorzien over het maken van een juiste keuze, inspectie en toepassing van kabels en leidingen in relatie tot brand- en rookgedrag heeft de expertgroep een Toolkit ontwikkeld, waarbij wel wordt voldaan aan de (publieke) wettelijke eisen. Deze Toolkit is in de ontwerpfase en we nodigen graag adviseurs, ontwerpers, engineers, installateurs en inspecteurs uit om de inhoud zo goed mogelijk bij de installatiepraktijk aan te laten sluiten, of terwijl jullie installatiepraktijk. 

TVVL leden kunnen direct meedoen in de werkgroep (fase 2), in fase 3 kan iedereen (ook niet-leden) het eindconcept becommentariëren en er zijn "naam/steun” aan hangen.

Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL