Project
  • Initiatief
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Gereed

Kennisontwikkeling Opslag van energie

Offline
Verwachte oplevering: 2020

Energieopslag is een populair onderwerp sinds de vercommercialisering van opslagtechnieken zoals warmte- en koudeopslag in de bodem en elektrische energieopslag in combinatie met zonne-energie. Door energie tijdelijk op te slaan is het mogelijk om slimmer gebruik te maken van energieoverschotten en energietekorten in de bebouwde omgeving.

Energieopslag is er op gericht om de ongelijktijdigheid tussen energiebehoefte en energieaanbod op te vangen. De mate waarin een vorm van opslag een bijdrage levert het opvangen van deze ongelijktijdigheid kan uitgedrukt worden met kengetallen (load match factors). Het gebruik van deze kengetallen is niet gebruikelijk in Nederland. In het project wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het gebruik van deze kengetallen, in de workshop zal hier een presentatie aan gewijd worden.

Dit project geeft voor de installateur en de installatie-adviseur de stand van zaken weer, wat de kaders zijn en welke innovatieve oplossingen in de komende jaren ontwikkeld worden.

Update 2020
Met het vertrek van Arjan Schrauwen van ISSO heeft het project korte tijd stil gelegen. In het voorjaar heeft de opvolger van Arjan, Henry Lootens, het project een nieuwe impuls gegeven. Samen met de expertgroep ET wordt gekeken naar een invulling van het project. De oospronkelijke gedachte, energie-opslag in de gebouwde omgeving in de breedste zin, staat nog overeind. Contact met diverse andere verenigingnen zoals Energie-opslag.NL worden onderzocht. Begin 2021 zal er vanuit de expertgroepen ET en KT een defnitieve voorstel naar buiten gebracht worden. 

Betrokken deelnemers (1)