Binnen thema: Energietransitie
Blogoverzicht Bewaren

Praktijkboek Technisch Innoveren - samenvatting

Het Praktijkboek Technisch innoveren (PTI) helpt technici en installateurs om van hun idee een succesvol product of dienst te maken. Zo kan de TI de vragen die op haar af komen van een afdoend antwoord voorzien. De technische sector, en in het bijzonder de bouw- en installatiesector, vraagt om nieuwe producten en diensten om de energietransitie vorm te geven. De ideeën zijn er, maar de uitwerking naar succesvolle innovaties blijft achter. Daardoor komen de zo gewenste nieuwe producten en diensten niet beschikbaar. Het PTI is bedoeld als gereedschap om van de ideeën wel succesvolle innovaties te maken.

Opzet

Het boek is gericht op delen en contact zoeken: succesvolle innovaties worden gerealiseerd in samenspraak met partners en de beoogde doelgroep. De kracht van het PTI zit in de volgende punten:

  • Het boek is afgestemd op de Technische Installatiebranche en andere sectoren die met de energietransitie bezig zijn, onder andere door interviews met personen uit de sector.
  • Het boek is gericht op delen en contact zoeken: succesvolle innovaties worden gerealiseerd in samenspraak met partners en de beoogde doelgroep.
  • Als theoretische basis is de Technisch InnovatieSysteem(TIS)-theorie gebruikt. Deze theorie is al veelvuldig gebruikt voor innovaties rond energie en duurzaamheid. De TIS-theorie is verrijkt met inzichten uit de algemene kennis en theorieën over innoveren.
  • De theorie in het boek wordt aangevuld met praktische stappenplannen en schema’s. Hiermee is het een zelfstartdocument.
  • Het boek is realistisch: keuzemomenten om te stoppen met een project zijn benoemd. Ook laat de publicatie zien dat innovatie een proces is waarin veel onderwerpen aandacht vragen en biedt de publicatie vervolgens handvatten hoe hiermee om te gaan.

Theorie

Zoals benoemd is de TIS-theorie gebruikt als leidraad voor het opstellen van het PTI. Dit heeft er toe geleidt dat niet alleen aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de innovatie maar ook aan de ontwikkeling van het ondersteunende systeem dat innovatieontwikkeling mogelijk maakt. Uit de TIS-theorie, beschreven door Hekkert & Ossebaard in onder andere De Innovatiemotor (2010) blijkt namelijk dat ideeën succesvolle Innovaties worden als er naast de productontwikkeling tegelijk een ondersteunend systeem wordt ontwikkeld: het Innovatiesysteem. De mee-ontwikkeling van het Innovatiesysteem impliceert dat het succes van Innovatie al vroeg in het Innovatietraject ligt, vanaf de vraag: 'Wat doe ik met mijn idee?', ook als het op dat moment nog niet logisch voelt om met deze succesfactoren, de 'bouwstenen' of Functies van het Innovatiesysteem, bezig te zijn.

Inhoud

De fase in de ontwikkeling van een innovatie, die in het PTI worden behandeld, zijn:

  • De ideefase
  • De prototypefase
  • De productfase (beperkt)

Voor de liefhebbers is ook een beknopte weergaven van de TIS-theorie opgenomen. Hierna volgen de eerder genoemde stappenplannen en schema’s.

Handleiding voor begeleiders

Bij Praktijkboek Technisch Innoveren is ook Handleiding Begeleiden Technische Innovatieprojecten ontwikkeld (ondersteund door TVVL). Hiermee kunnen begeleiders van innovatietrajecten, in samenhang met dit praktijkboek, technici uit de technische installatiesector, de bouwsector en andere sectoren ondersteunen bij de ontwikkeling van innovaties die de energietransitie mogelijk maken en de installatiesector bij de tijd en dus vitaal houden. De handleiding voor de begeleiders is opgenomen in het PTI.

Het Praktijkboek Technisch innoveren is te bestellen via de KennisBank van ISSO.

326
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL