Binnen thema: Energietransitie
Blogoverzicht Bewaren

TVVL zet 3 gerenommeerde energie cursussen voort

 
TVVL breidt haar cursusaanbod uit met 3 gerenommeerde cursussen die al vele jaren door voormalig F&B Kennispartner in Energie en Milieu zijn gegeven. TVVL richt zich met deze cursussen op een nieuwe discipline binnen het huidige cursusaanbod: Energie. Centraal in deze cursussen staan kostenbesparing en verduurzaming van energie in de organisatie. De cursussen Energiecoördinator, Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en Warmtenetten in 2 dagen starten alle 3 begin november 2019.
 
De energietransitie vraagt nieuwe kennis en vaardigheden. Daar tegenover staat een tekort aan technisch geschoolde vakmensen. Met de uitbreiding van een nieuwe discipline binnen het cursusaanbod draagt TVVL bij aan een oplossing voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt: het opleiden en bijscholen van technische professionals.
 
Energiecoördinator
Aandacht voor energiebeheer is niet alleen nodig uit zorg voor het klimaat, het bespaart ook veel geld. Om een energieadvies op maat voor organisaties (utiliteit en/of industrie) uit te kunnen brengen is deskundigheid nodig. Vaak zijn met het toepassen van eenvoudige maatregelen al forse besparingen op de energienota te realiseren. De TVVL cursus Energiecoördinator verschaft dé energiekennis die een professional nodig heeft om zijn/haar functie goed uit te oefenen.
 
Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)
Vanaf 2015 zijn grotere organisaties (utiliteit en industrie) verplicht om vierjaarlijks een energieaudit uit te voeren. Het bevoegd gezag (gemeente, omgevingsdienst of provincie) controleert de energieaudit op kwaliteit en kwantiteit. Het opstellen van een vierjaarlijkse energieaudit is een wettelijke verplichting vanuit de Europese Energy Efficiency Directive (EED). Deze cursus stelt een professional in staat om (grotendeels) zelfstandig een EED-energieaudit van zijn/haar organisatie te maken en te beoordelen.
 
Warmtenetten in 2 dagen
Aardgas verdwijnt uit de Nederlandse woningen en gebouwen. De verplichting om nieuwe woningen aan te sluiten op aardgas is al verdwenen. De verwarming gaat voor een deel gebeuren via warmtenetten die worden gevoed door restwarmte uit industrie, energiebedrijven, afvalverbranding en warm water uit geothermie. De cursus Warmtenetten in 2 dagen gaat in op actualiteit, beleid, techniek, aanleg en onderhoud en financiering.
 
Aanmelden
Alle 3 de cursussen starten begin november 2019. Meer informatie over startdata, lestijden en inschrijven vind je op de website www.tvvl.nl/energie-opleidingen.
344
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL