Energietransitie

In de transitie naar een CO2-neutrale maatschappij moet de inrichting van het energielandschap drastisch worden aangepast. In deze transitie moeten installaties worden aangepast en gedrag worden veranderd. Projecten en activiteiten in dit thema dragen hier aan bij. De scope reikt van innovatie tot kwaliteitsborging en van wetgeving tot gedragsverandering.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Geplaatst door TVVL

CLIMA 2022 steekt ‘thermometer’ in wereldwijde installatiesector

Wie volgend jaar een thermometer in de internationale installatiewereld wil steken, moet zich aanmelden voor CLIMA...
Geplaatst door TVVL

Europese transformatie van energiesysteem hoog op de agenda

CLIMA 2022 is een internationaal congres waarbij energie in relatie tot installatietechniek een van de...
Exclusief voor TVVL leden
Geplaatst door TVVL

“Op naar microgrids met burgerparticipatie” - interview Sander Mertens

Van centraal naar decentraal, van producentgestuurd naar consumentgestuurd. Het Nederlandse energienet wordt een...
Exclusief voor TVVL leden
Geplaatst door TVVL

Lokale duurzame stroomsopslag kent vele uitdagingen

Onze wereld op het gebied van energie zoals we hem kennen, is drastisch aan het veranderen. Fossiele...
Exclusief voor TVVL leden
Geplaatst door TVVL

Hoe houden we de elektriciteitsvoorziening op het laagspanningsnet veilig bij grootschalige toepassing van PV-systemen?

Het energiebeleid van de overheid is gekoppeld aan drie publieke doelstellingen: schoon, betaalbaar en betrouwbaar....
Exclusief voor TVVL leden
Geplaatst door TVVL

Provinciale weg N470 als trendsetter voor zelfregulerende gelijkspanningsnetten

In dit artikel trachten we uit te leggen waarom zelf-regulerende netten op gelijkspanning een belangrijke rol zullen...
Geplaatst door TVVL

Peter van Duijsen: "Decentraal grid? Neem het spanningsniveau als communicatiemiddel"

Met het decentraler worden van de elektriciteitsvoorziening, valt er steeds meer te zeggen voor de introductie van...
Geplaatst door TVVL

Een warm huis met waterstof

Het gebruik van waterstof in woningen lijkt toekomstmuziek. In het najaar van 2022 gebruiken ongeveer 40 bestaande...

Bidbook Koplopers Nederland Waterstofland

Vandaag was het interessante online event Koplopers Nederland Waterstofland. Meer dan 80 Nederlandse bedrijven...
Exclusief voor TVVL leden
Geplaatst door TVVL

Hybride ventilatie met natuurlijke bronnen

Durf te focussen op de energievraag. Sinds 2015 is dit ons pleidooi in een aantal blogs over installatie-arm bouwen....
Thema'sGroepenDeelnemersProjecten