Document

Technisch Rapport Studie naar effecten waterbesparende wc's (ST-12)

De laatste jaren zijn er onder invloed van verschillende maatschappelijk ontwikkelingen zoals duurzaam bouwen en duurzaam watergebruik meer en meer waterbesparende lozingstoestellen in woningen toegepast. Het waterverbruik per persoon is in de afgelopen 10 jaar met zo’n 10 liter afgenomen naar 126 liter per dag (2001). Deze daling is voornamelijk het resultaat van technologische ontwikkelingen bij lozingstoestellen zoals closet en wasmachine (lit 10).

Deze bureaustudie, met aanvullend een praktijkgericht laboratorium onderzoek, heeft tot doel om inzicht te verkrijgen of verdere beperking van wc-spoelingen mogelijk is in het in Nederland toegepaste rioleringssysteem, en zo ja, welke eisen gesteld moeten worden aan het ontwerp van de binnenriolering wanneer daarop closets worden aangesloten met een spoelvolume kleiner dan 6 liter om fecale stoffen weg te spoelen.