Document
Geplaatst door TVVL

Slotdocument BIM LOD

Hoe formuleren we een duidelijke en uniforme definitie van het Level of Detail (LOD) in een BIM? Met deze vraag is de TVVL Triple BIM Community met behulp van kennis van andere experts aan de slag gegaan, op zoek naar werkbare oplossingen voor dit belangrijkste probleem in het huidige BIM-proces. De conclusie na deze sessies is dat het huidige LOD-systeem in de Nederlandse praktijk niet werkbaar is en tot onnodige faalkosten leidt. In plaats daarvan moet er een nieuwe, sectorbrede systematiek komen, met daarin elementen uit de bestaande LOD, maar op een meer passende wijze gestructureerd. Lees meer over dit project en de totstandkoming van het slotdocument

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten