Document

10~20% energiebesparen en beter comfort utiliteitsbouw

Er ligt energiebesparing voor het oprapen door verspilling te voorkomen. In bestaande utiliteitsgebouwen wordt nog steeds ca. 30% meer energie gebruikt dan nodig. Dit is grofweg 1 a 2 % van de landelijke CO2-uitstoot. Lang geleden al opgemerkt in ons onderzoek 'kwaliteitsborging van klimaatinstallaties' uit 2005, maar helaas valt er nog steeds veel te verbeteren. Ik heb dit regelmatig aandacht gegeven en laten zien dat dit ook echt kan. Helaas is de Duurzaam Beheer en Onderhoudsaanpak nog geen gemeengoed geworden. Beter beheer en onderhoud gaat overigens ook een noodzaak worden voor de komende energietransitie om de veelal complexere techniek tot zijn recht te laten komen. Daarover later meer.

In bijgevoegde (nog ruwe) lijst heb ik de meest voorkomende maatregelen, aandachtspunten en verbeteringen samengevat voor bestaande utiliteitsgebouwen. Een lijst die is ontstaan uit de vele onderzoeken die we de afgelopen jaren in deze gebouwen hebben gedaan.

Deze maatregelen goed en gestructureerd toepassen zal naar verwachting resulteren in gemiddeld 10~20% energiebesparing (installaties).

Vrij te gebruiken en delen mag!