Binnen thema: Energietransitie
Documentenoverzicht Bewaren

Waterstof in gebouwde omgeving: sleutelrol, maar geen heilige graal

Een energieneutraal en zelfvoorzienend theater of waterstof, hoe werkt dat?

De presentatie gaat in op de wijze waarop waterstof kan worden toegepast in het ontwerp van een energieneutraal en zelfvoorzienend theater. Welke afwegingen worden er gemaakt in het ontwerp van de energiecentrale? Hoe zetten we waterstof in zodat de voordelen optimaal benut worden, maar de nadelen (o.a. de grote conversierendementen) gereduceerd worden?

Op zoek naar concrete cijfers

De presentatie heeft niet als doel om een antwoord te geven op de vraag of waterstof al dan niet in de gebouwde omgeving zou moeten worden toegepast. Het geeft echter wel concrete handvatten die kunnen dienen bij besluitvorming.

Zo gaat er in deze case jaarlijks 40% van alle duurzaam opgewekte energie verloren bij de opslag en conversie van waterstof. Het is dus van belang om altijd alternatieven te overwegen, voordat elektriciteit wordt omgezet in waterstof. Duurzame elektriciteit is in Nederland namelijk nog schaars, en doelen om in 2050 (bijna) volledig CO2- neutraal te zijn, zijn al ambitieus genoeg om niet zomaar significante hoeveelheden energie te willen verspillen.

Aan de andere kant biedt seizoensopslag van energie in accu’s geen echt alternatief. Accu’s zijn daarvoor nog veel te duur en de energiedichtheid is nog te laag. Als we richting 2050 daadwerkelijk een groot deel van onze energie uit wind en zon willen halen, moeten pieken en dalen in de productie worden opgevangen, en daar biedt waterstof kansen. Zo ook in het energieneutrale en zelfvoorzienende theater.

Bijkomend voordeel bij het omzetten van waterstof in elektriciteit, is dat warmte op relatief hoge temperatuur vrijkomt (ca. 60-70C). Als we in de winter tóch elektriciteit uit opslag moeten halen omdat warmtepompen in nieuwbouwwijken grote vermogens vragen, kan de restwarmte net zo goed aan een naastgelegen historische stadskern worden geleverd.

Doe je mee aan de discussie?

In bijgevoegde slides staan de ontwerpkeuzes voor het theater uitgewerkt. Hopelijk geeft dit concrete voorbeeld een bijdrage aan de discussie voor de toepassing van waterstof binnen de energietransitie, en ook binnen de gebouwde omgeving. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Doe mee aan de discussie via de TVVL Waterstof community op: https://tvvlconnect.nl/groep/19-waterstof-community

204
Reageren
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL