Document

Waterstof in gebouwde omgeving: sleutelrol, maar geen heilige graal

Een energieneutraal en zelfvoorzienend theater of waterstof, hoe werkt dat?

De presentatie gaat in op de wijze waarop waterstof kan worden toegepast in het ontwerp van een energieneutraal en zelfvoorzienend theater. Welke afwegingen worden er gemaakt in het ontwerp van de energiecentrale? Hoe zetten we waterstof in zodat de voordelen optimaal benut worden, maar de nadelen (o.a. de grote conversierendementen) gereduceerd worden?

Op zoek naar concrete cijfers

De presentatie heeft niet als doel om een antwoord te geven op de vraag of waterstof al dan niet in de gebouwde omgeving zou moeten worden toegepast. Het geeft echter wel concrete handvatten die kunnen dienen bij besluitvorming.

Zo gaat er in deze case jaarlijks 40% van alle duurzaam opgewekte energie verloren bij de opslag en conversie van waterstof. Het is dus van belang om altijd alternatieven te overwegen, voordat elektriciteit wordt omgezet in waterstof. Duurzame elektriciteit is in Nederland namelijk nog schaars, en doelen om in 2050 (bijna) volledig CO2- neutraal te zijn, zijn al ambitieus genoeg om niet zomaar significante hoeveelheden energie te willen verspillen.

Aan de andere kant biedt seizoensopslag van energie in accu’s geen echt alternatief. Accu’s zijn daarvoor nog veel te duur en de energiedichtheid is nog te laag. Als we richting 2050 daadwerkelijk een groot deel van onze energie uit wind en zon willen halen, moeten pieken en dalen in de productie worden opgevangen, en daar biedt waterstof kansen. Zo ook in het energieneutrale en zelfvoorzienende theater.

Bijkomend voordeel bij het omzetten van waterstof in elektriciteit, is dat warmte op relatief hoge temperatuur vrijkomt (ca. 60-70C). Als we in de winter tóch elektriciteit uit opslag moeten halen omdat warmtepompen in nieuwbouwwijken grote vermogens vragen, kan de restwarmte net zo goed aan een naastgelegen historische stadskern worden geleverd.

Doe je mee aan de discussie?

In bijgevoegde slides staan de ontwerpkeuzes voor het theater uitgewerkt. Hopelijk geeft dit concrete voorbeeld een bijdrage aan de discussie voor de toepassing van waterstof binnen de energietransitie, en ook binnen de gebouwde omgeving. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Doe mee aan de discussie via de TVVL Waterstof community op: https://tvvlconnect.nl/groep/19-waterstof-community

Profielfoto van Mara Wustmans
19 november 2019

Beste Bas,

Bedankt voor je reactie!

In dit specifieke geval is een zelfvoorzienend scenario gekozen, omdat de business case voor waterstof momenteel, met de mogelijkheid tot uitwisseling met het net, helemaal niet rendabel is. Zolang we geen overschotten hebben aan duurzaam opgewekte elektriciteit, en we dus geen problemen hebben met seizoensinvloeden, of we geen issues hebben met netcapaciteit, is inkopen van elektriciteit altijd gunstiger. Om gevoel te krijgen van een toekomstscenario waarbij we mogelijk wél afhankelijk worden van wind en zon, heb ik dit autonome scenario doorgerekend. Ik heb de case trouwens ook doorgerekend met een all-electric variant met opslag in accu's, en dan is waterstof heel veel goedkoper.

Een windmolen kan inderdaad niet zomaar op iedere locatie geplaatst worden. Dit theater ligt toevallig binnen ca. 1 km van de snelweg, waar het plaatsen van een windmolen waarschijnlijk mogelijk zou zijn. Voor het zelfvoorzienende scenario is dan dus ook een elektriciteitskabel van 1 km opgenomen.

Een soortgelijk scenario heb ik ook uitgerekend voor alleen zonnepanelen. Afhankelijk van het energievraagpatroon wordt een installatie dan bijna 2x zo duur, omdat er veel meer opgesteld vermogen nodig is en ook de waterstof installatie veel groter wordt (groter verschil tussen piek- en basislast, meer opslag etc.).

Uiteindelijk verwacht ik voor NL dat er een gebiedsspecifieke oplossing nodig is, afhankelijk van de aanwezige energievraag, energiebronnen, energie-infrastructuur en de aanwezigheid van warmte (geothermie, restwarmte etc). Daar moet altijd een optimum in gezocht worden, en dat kan dus ook per regio anders uit vallen. Bovenal blijft het belangrijk om aandacht te houden voor energiebesparing en onderlinge energie-uitwisseling, zodat conversie naar waterstof zo veel mogelijk voorkomen wordt. 

Profielfoto van Bas van den Hoven
(onbekend)
18 november 2019

Mara, afgelopen week heb ik ook je presentatie op de Waterstof Thema dag gezien. Meer dan interessante ontwikkelingen!

Wat ik me bij bovenstaande afvraag waarom er voor een zelfvoorzienend uitgangspunt gekozen is? Ik weet natuurlijk niet waar het theater staat, maar is vb restwarmte ook overwogen of uberhaupt haalbaar?

Daarnaast ben ik zelf een groot fan van windenergie, echter is het in een dicht bebouwde omgeving bijna niet te realiseren volgens mij. Is hier rekening mee gehouden? De hoogte en rotorbreedte die je nodig hebt om een redelijk deel in de energievoorziening te kunnen laten leveren zijn voor zover ik weet fors. Wellicht te fors voor in een stad. Misschien is het plaatsen van deze turbines buiten de stad en dan dedicated voor dit theater een optie?

Het zijn wat eerste hersenspinsels naar het zien van de gedownloade presentatie.