Document

Technisch Rapport Daglicht & Binnenklimaat (KT-27)

Het project KT27 van de Expertgroep Klimaattechniek richt zich op de integrale ontwerpbenadering van gevel en installatie voor nieuwbouw kantoren in 2020. Voor het project is eerst een inventarisatiefase doorlopen, waarbij op basis van een enquête en een brainstormsessie de ontwikkelingen en de kennisbehoefte is vastgesteld. Vervolgens is in samenwerking met de VMRG, de branchevereniging voor metalen gevels, en Techniplan Adviseurs een invulling gegeven aan deze kennisbehoefte.

Prijs
€ 60,50
€ 0,00 voor TVVL-leden
Thema'sGroepenDeelnemersProjecten