Document

Technisch Rapport Studie naar effect waterbesp. toest (ST-07)

De laatste jaren zijn er onder invloed van verschillende maatschappelijk ontwikkelingen zoals duurzaam bouwen en duurzaam watergebruik meer en meer waterbesparende lozingstoestellen in woningen toegepast. De penetratiegraad van waterbesparende toestellen zal als gevolg van de toekomstige waterprestatienormering verder toenemen [Lit 10]. De mate waarin de penetratiegraad is verhoogd in de afgelopen 10 - 15 jaar (de periode na invoering van de NEN 3215) is moeilijk te kwantificeren, maar metingen tonen duidelijk aan dat het waterverbruik per persoon in de afgelopen 10 jaar met zo’n 10 liter is afgenomen naar 128 liter per dag. Deze daling is voornamelijk het resultaat van technologische ontwikkelingen bij lozingstoestellen zoals toilet en wasmachine.

Het kader van deze voorstudie is gelijk gehouden aan NEN 3215 namelijk - woningen en woongebouwen. Verder is rekening gehouden met de maximale leidinglengtes, zoals deze ook vermeld staan in NTR 3216. Aspecten die van belang kunnen zijn voor de utiliteitsbouw zullen zo veel mogelijk worden vermeld, maar opgemerkt dient te worden dat deze aspecten zeker niet volledig uitgezocht en onderbouwd zijn in deze studie.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten