Nieuwsbericht
Geplaatst door TVVL

Nu tussendoelen nodig tegen 1,5 graad opwarming aarde

Profielfoto van Redactie TVVL Connect
20 mei 2022 | 1 minuut lezen

Het werkelijk energiegebruik moet per direct omlaag om de aarde niet te snel te laten opwarmen. Om dat te bereiken is het Paris Proof einddoel belangrijk, maar de 1,5 graad is alleen haalbaar als we ook tussendoelen stellen voor de korte termijn. 

Het meest recente IPCC-rapport van 4 april 2022 zet alle klimaatdoelen weer op scherp. Nu sturen we veelal op de langetermijndoelen om uiteindelijk geen CO2 meer uit te stoten en Paris Proof te worden. De boodschap van het rapport is dat we nu onze CO2-uitstoot structureel moeten verminderen om binnen de 1,5 graden opwarming te blijven. Het gisteren door de Europese Commissie gepresenteerde REPowerEU plan heeft een extra besparingsdoel van 4 procent opgenomen ten opzichte van het Fit-for-55 programma. Dat betekent een versnelling. Daarom zijn nu energiebesparingstussendoelen voor 2025, 2030 en 2040 gedefinieerd.  

Deze energiebesparingsdoelen zijn berekend met de WEii (Werkelijke Energie intensiteit indicator). WEii is begin 2021 geïntroduceerd vanuit een samenwerking tussen TVVL en DGBC om het energiegebruik van gebouwen uniform te kunnen beoordelen. Sturen op werkelijk energiegebruik sluit aan op de invloedssfeer van de gebouweigenaar en -gebruiker.

Verder versnellen  

Als we binnen een opwarming van 1,5 graden Celsius willen blijven, moeten we verder versnellen naar klasse Zuinig in 2025 en Zeer Zuinig in 2030. Het pad doet ertoe en daarom willen we het einddoel van het klimaatakkoord van Parijs – nul uitstoot in 2050, al in 2040 bereiken om het CO2-budget niet te overschrijden.