Project
  • Initiatief
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Gereed

PvE Gezonde Kantoren

Verwachte oplevering: november 2018
Groep: Impuls
Partners:

De kantorenmarkt is in beweging. Nieuwe kantoorpanden verrijzen, bestaande kantoorgebouwen worden gemoderniseerd, monumenten worden omgebouwd naar kantoren. De energieprestatie krijgt daarbij tegenwoordig standaard veel aandacht, maar welke garanties zijn er dat de kantoren na oplevering ook goed (goed genoeg) scoren op de aspecten gezondheid, comfort en productiviteit?

Bij nieuwbouw en renovaties van kantoorpanden zullen er vooraf eisen geformuleerd dienen te worden waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Om u hierbij te ondersteunen heeft het Gezond Binnenklimaat Consortium het ‘PvE Gezonde Kantoren 2018’ laten opstellen. Een en ander na (en met dank aan) input van diverse marktpartijen en (branche)organisaties.

Met deze publicatie wordt een handreiking gegeven aan partijen die kantoren willen (her)ontwikkelen die niet alleen energiezuinig zijn maar vooral ook gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend. Het rapport is aan de rechterzijde te downloaden.

Bijlagen

Betrokken deelnemers (1)