Blog

De bouwwereld informeren dat huidige LOD-systeem in Nederland niet werkt

Veel overeenstemming tijdens vierde BIM-LOD sessie over de boodschap naar buiten toe
Profielfoto van Redactie TVVL Connect
2 juli 2019 | 4 minuten lezen

Veel overeenstemming tijdens vierde BIM-LOD sessie over de boodschap naar buiten toe.

Tijdens de vierde en laatste BIM-LOD sessie, die de Triple BIM-community van TVVL organiseerde, ging het om de boodschap en een werkbare oplossingsrichting die zij naar buiten willen brengen. Hoe kunnen we de bouwwereld overtuigen dat we het LOD (level of detail) van het BIM-proces en/of de datamodellen slimmer en beter moeten inrichten. De huidige wijze waarop LOD wordt toegepast, werkt niet. Voor die conclusie gingen de ruim dertig BIM-experts uit de bouw- en installatiesector tijdens deze laatst sessie een klip en klaar antwoord formuleren.

In de vier sessies hebben de BIM experts uitgebreid en langdurig nagedacht over en gewerkt aan een beter toepasbare BIM-LOD voor de bouwsector. Dit begon in de eerste sessie met het delen van ervaringen en het vaststellen van het probleem en de impact. In de tweede sessie gingen de experts een enkelvoudige probleemstelling formuleren en de drie grondoorzaken van een onduidelijke en niet-slimme LOD-definitie vaststellen. Vervolgens gebruikten zij de derde sessie om de oplossingsrichtingen uit te werken. De laatste sessie tenslotte was bedoeld om de geformuleerde oplossing uit te werken tot een heldere boodschap voor de bouwwereld.

Drie specifieke taken
De vierde sessie begon daarom met een agenda waarbij alle aanwezigen in drie groepen werden opgedeeld. Elk van deze groepen kreeg een specifieke taak mee.

  • Groep 1 werkt de verhaallijn uit waarmee de bouwwereld kan worden geïnformeerd.
  • Groep 2 stelt een Plan van aanpak op voor een gerichte en structureerde informatiecampagne.
  • Groep 3 werkt een voorbeeld uit voor een alternatief van de LOD dat wél in Nederland werkt.

Als de drie groepen in het tweede deel van de sessie weer bij elkaar komen, is het de bedoeling om terugkoppeling te geven en elkaars resultaten tot een gezamenlijk gedragen boodschap te smeden.

Waarom doen we dit?
De verhaallijn waaraan groep 1 werkte, had een aantal elementen in zich. Ten eerste het doel van de sessies; de reden dat de experts elk meer dan 20 uur van hun tijd hebben besteed aan een diepgaande discussie over LOD. Ten tweede willen zij aangeven welke elementen uit het LOD bruikbaar zijn, en welke onderdelen of elementen uit het huidige LOD niet te gebruiken zijn. En ten derde willen zij de boodschap formuleren dat er een sectorbrede systematiek komt, en niet één per marktsegment, zoals een BIM-LOD voor ziekenhuizen of voor infrastructurele werken. Daar is de bouw niet mee geholpen.

Binnenkomen bij de BIR
In het plan van aanpak, waaraan groep 2 werkte, draaide het om het vinden van een goed communicatieplan. Wie is je doelgroep, met wie gaan we samenwerken en welke instantie of partijen zorgen straks dat ons initiatief wordt opgepakt en een vervolg krijgt. ‘Het ergste is als ons werk straks als een nachtkaars uitgaat’. Uiteraard zijn er vele partijen in de bouwsector die moeten worden geïnformeerd, zoals de grote opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf, maar ook de brancheverenigingen als Bouwend Nederland, Techniek Nederland, BNA en NLIngenieurs. De belangrijkste partijen zijn toch het Rijksvastgoedbedrijf en de BIR (bouwinformatieraad), met het BIM-loket als uitvoerend orgaan van de BIR. Het startpunt zal een helder geformuleerde boodschap zijn, in de vorm van een slotdocument, dat vertegenwoordigers van deze community bij de BIR gaan presenteren. Vervolgens brengen we de conclusies van de sessies en het document naar de media. Dit kan via een gerichte actie naar specifieke media, maar ook via een generiek persbericht naar alle vakpers. Tegelijk zullen we ook het netwerk en de sociale media inzetten die o.a. TVVL tot zijn beschikking heeft. Tot slot willen we vragen of we de conclusies tijdens de Kennisdag van het BIM-loket kunnen presenteren, dat op 4 oktober wordt georganiseerd.

Alternatieve LOD-structuur
Groep drie werkte een alternatieve structuur voor een LOD uit op basis van de discipline Brandveiligheid tijdens het beslismoment Vergunningsaanvraag (WABO/DO). Daarbij keken de deelnemers in de groep eerste welke rollen (partijen) van belang zijn: van opdrachtgever tot installateur. Vervolgens welke disciplines betrokken zijn: brand, E, W, M&R, bouwer en architect. En uiteindelijk de objecten waarop het LOD in het desbetreffende beslismoment en voor die specifieke discipline (brand) betrekking heeft. Daaruit kwam een duidelijk bewijs naar voren dat je Geometrie en Informatie (LOG en LOI) moet splitsen. Voor een heldere en goed werkbare LOD is het noodzakelijk om op beslismomenten (fases) te sturen. Dit zal een onlosmakelijk onderdeel moeten zijn van de methode die we in Nederland willen hanteren. En dat geldt ook voor de conclusie dat we LOD niet op model maar op objecten moeten toepassen.

Werken aan draagvlak
In de tussentijd, en in aanloop van de publicaties, zal een afvaardiging van de Triple BIM Community zich bezig houden met het creëren van draagvlak. Daarvoor gaan zij, ergens in de komende maanden, de conclusies presteren bij de BIR. Bij dat gesprek zal de delegatie ‘in haar achterzak’ een plan gereed hebben over een voortzetting van het traject. Daarbij moet het werk dat de community heeft uitgevoerd, inclusief de mensen uit de community, de basis vormen voor een brede, nieuwe projectgroep.

Waar het om de inhoudelijke kant van het verhaal gaat, zijn er diverse voorbeelden waarmee is aan te tonen dat de LOD-structuur, die uit de VS afkomstig is, voor Nederland niet werkbaar is. Het is aantoonbaar met onderdelen als de trap, de brandslanghaspel en verschillende andere objecten. Bovendien is het voor de situatie in Nederland niet zinvol om de structuur aan levels op te hangen. Voor ons land moeten we hem koppelen aan ‘milestones’, oftewel beslismomenten/fases zoals de vergunningsaanvraag. In een nieuwe uitwerking voor de Nederlandse markt zal het woord LOD niet meer worden gebruikt. Als we een nieuwe oplossing willen presenteren, zal voor de term LOD geen plaats meer zijn.

Eén gedragen boodschap
Kortom, het huidige systeem met LOD werkt in de praktijk niet in Nederland. Dat moet de centrale boodschap zijn die naar aanleiding van de sessies naar buiten wordt gebracht. Er moet een nieuw systeem komen, met daarin elementen uit de bestaande LOD, maar waarin we de niet werkbare elementen weglaten. Tijdens de Kennisdag van het BIM-Loket op 4 oktober, zo is het voorstel, willen we in een presentatie aantonen dat het systeem niet werkt, en waarom. Ook kunnen we dan een methode laten zien hoe het volgens een andere methode beter werkt.

De conclusies en aanbevelingen zullen door een klein comité in een ‘slotdocument’ worden vastgelegd. Op basis van dat document wordt een persbericht opgesteld en kan - als de tijd rijp is - de media worden geïnformeerd. Op dit moment is de planning dat begin september een medium als eerste wordt geïnformeerd, zodat zij een primeur kunnen hebben. Zodra zij het publiceren, wordt er een persbericht naar alle andere media uitgestuurd. TVVL Magazine publiceert een artikel met een beschrijving van het hele proces en de conclusies in haar september-uitgave.
 

Lees de verslagen van de eerdere sessies terug:

Sessie 1 - Verslag - Project LOD
Sessie 2 - Verslag - Project LOD
Sessie 3 - Verslag - Project LOD