Document

Whitepaper Ventilatie in de schoolomgeving

Aanleiding hiervoor is dat uit eerste onderzoek blijkt dat zo’n 11% van de onderzochte schoolgebouwen niet voldoet aan de (minimale) wettelijke ventilatienorm. Maar welke scholen zijn dat precies? Wat betekenen termen als “passiefschool” en “frisse school”? Welke richtlijnen doen ertoe bij het verbeteren van het binnenklimaat in relatie tot COVID-19?

In deze whitepaper vindt u een overzicht van belangrijkste begrippen en hun context. Ook gaan we in op verschillende ventilatierichtlijnen. Daarbij noemen we aandachtspunten rond brandveiligheid en geluidhinder.

Download en lees de whitepaper.

Heeft u hierover een vraag? Mailt u deze aan communicatie@nieman.nl