Document
Geplaatst door TVVL

PvE Gezonde Kantoren Update 2021

Een goed binnenmilieu in kantoren is belangrijk om een comfortabele, prestatie verhogende en gezonde werkomgeving te creëren. Om dit te behalen en behouden is het noodzakelijk dat bij nieuwbouw en renovatie projecten vooraf eisen worden geformuleerd ten aanzien van de binnenmilieukwaliteit. Ontwerpers, installateurs en aannemers dienen hun plannen vervolgens te baseren op deze uitgangspunten.

Om u hierbij te ondersteunen hebben TVVL en Binnenklimaat Nederland deze, voor u liggende, update ‘PvE Gezonde Kantoren 2021’ laten opstellen. Deze publicatie is een update van de oorspronkelijke publicatie die in 2018 is uitgegeven vanuit het consortium Platform Gezond Binnenklimaat. Het rapport is opgesteld met dank aan de input van diverse marktpartijen en (branche)organisaties. Met deze publicatie wordt een handreiking gegeven aan partijen die kantoren willen realiseren die niet alleen energiezuinig zijn maar vooral ook gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend.

Prijs
€ 80,00
€ 40,00 voor TVVL-leden
Thema'sGroepenDeelnemersProjecten