Document
Geplaatst door TVVL

Ventilatie in relatie tot COVID-19 en een goede binnenluchtkwaliteit: Aanbevelingen voor praktische implementatie en bewaking

De oorspronkelijke versie van dit rapport is uitgebracht door de Taskforce Ventilatie van het Regeringscommissariaat Corona in België. Gezien de inhoud van dit rapport en de intenties met betrekking tot ventilatie in Nederland, hebben TVVL en Binnenklimaat Nederland
besloten om gebruik te maken van dit rapport als basis voor de aanbevelingen die in Nederland gesteld zouden kunnen worden aan de ventilatie, op de korte termijn en in het kader van de COVID-19 pandemie, maar ook daarna. Dit kan worden gezien als een aanvulling op het Masterplan Ventilatieplan initiatief en op de tools die beschikbaar zijn op het platform Materplan Ventilatie en Binnenklimaattechniek.nl/corona en een meer gedetailleerde uitwerking van de Quickscans. Het toepassingsgebied is ook breder.