Document

Bewust binnenmilieu – een reflectie

De waarde van mensen in een gebouw (gezondheid en productiviteit) heeft veel meer impact dan het energiegebruik van dit gebouw. Waarom maken we ons dan zo weinig zorgen om het binnenmilieu van waarin wij verblijven en functioneren?

De ervaring over de afgelopen jaren leert dat het moeilijk blijft om het belang van het binnenmilieu in een gebouw voor het voetlicht te brengen. Voor studenten (generaliserend voor de architectuurstudenten) is dit belang te abstract en betreft het enkel randvoorwaarden die uit de normen of andere referenties worden overgenomen. Het is een verplicht nummer – voordat met het ontwerpen wordt begonnen – waarop niet echt meer wordt teruggekomen. Voor onderzoeksprojecten is het belang van het binnenmilieu vaak te weinig tastbaar, bovendien is de probleemeigenaar vaak iemand anders dan degene die de investering voor zijn rekening neemt. Daarnaast blijft de economische waarde van een goed binnenmilieu lastig te bepalen, zeker wanneer deze wordt vergeleken met het exact te bepalen energiegebruik van gebouwen.

Auteur: Dr.ir. M.G.L.C. (Marcel) Loomans, Technische Universiteit Eindhoven

Lees verder in PDF.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten