Document

Technisch Rapport Criteria voor waterleidinginstallaties ten behoeve van nooddouches 2005 (ST-16)

Er lopen al lang discussies over het kosteneffectief ontwerp en beheer van hygiënisch en microbiologisch betrouwbare leidingwaterinstallaties voor nooddouches. Door de ‘Tijdelijke regeling voor legionellapreventie in leidingwater’, die van toepassing was van oktober 2000 tot oktober 2002, nam de belangstelling hiervoor toe.

Er is sprake van onduidelijke en soms strijdige (wettelijke) regels voor nooddouches en de waterinstallaties waarop nooddouches moeten of mogen zijn aangesloten. Er bestaat een grote behoefte aan eenduidige richtlijnen voor ontwerp en beheer van waterleidinginstallaties ten behoeve van nooddouches.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten