Document

Technisch Rapport Inst. techn. oplossingen voor een gezonde basisschool 2e herziene uitgave 2006 (KT-06)

Uit talloze studies blijkt dat het met het binnenmilieu in scholen slecht gesteld is en dat bepaald niet alleen in Nederland. Onvoldoende ventilatie, vooral in koude jaargetijden, en te warme lokalen in de zomermaanden zijn de grootste problemen.

De reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat schoolgebouwen meestal low-budget gebouwen zijn, ontworpen door architecten en gebouwd door bedrijven die zich òf niet bewust zijn van de problemen, òf denken dat deze onvermijdelijk zijn. Installaties in scholen worden vaak door installateurs ontworpen voor een (te) laag budget. Adviseurs worden zelden ingeschakeld en hun honorarium is meestal niet voldoende voor een goed ontwerp.

Velen denken dat een slecht binnenmilieu in klaslokalen onvermijdelijk is door de hoge concentratie van leerlingen op een klein vloeroppervlak. Men realiseert zich hierbij echter onvoldoende wat dit betekent voor de gezondheid en het welzijn van de kinderen en voor hun leerprestaties. Is het niet vreemd dat we onze kinderen blootstellen aan een binnenmilieu dat we op onze eigen werkplek niet zouden accepteren?

De TVVL heeft besloten om ‘iets’ aan de situatie te doen middels het oprichten van een 'scholenwerkgroep’ en het uitvoeren van een voorstudie naar de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering van het binnenmilieu in basisscholen. Op installatietechnisch gebied valt deze kwaliteitsverbetering met name te realiseren op het gebied van de luchtkwaliteit en het thermisch binnenklimaat.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten