Binnen thema: Gezonde gebouwen
Naar projecten Bewaren

Slaapkamerventilatie en slaapkwaliteit

Onderzoek in woningen laat zien dat de hoeveelheid verse luchttoevoer in slaapkamers vaak onvoldoende is. Door de relatief lange blootstellingsduur is een goede luchtkwaliteit in de slaapruimte (ook in bijvoorbeeld hotels en de gezondheidszorg) extra belangrijk. In het algemeen kan onvoldoende ventilatie leiden tot gezondheidsklachten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat luchtkwaliteit en de ventilatiehoeveelheid van invloed zijn op slaapkwaliteit. Hoe zit dit nu precies? En is het inderdaad zo dat de nachtrust is te beïnvloeden door meer te ventileren? In dit project hebben we op basis van bestaande studies gekeken naar de relatie tussen luchtkwaliteit, ventilatie en slaapkwaliteit en geven we aanbevelingen voor gewenste eisen voor slaapkamerventilatie.

Reageren
Community Manager Kennisontwikkeling

Ik kijk uit naar het artikel met de resultaten!

Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL