Binnen thema: Gezonde gebouwen
Naar projecten Bewaren

Update Plan van Eisen Gezonde kantoren

Het PvE Gezonde kantoren (versie 1.0 van 2018) wordt door een groot scala partijen gebruikt (totaal aantal downloads >20.000). In de praktijk blijkt dat sommige van de klasse A B C eisen uit het document tot discussies leiden of niet helemaal aansluiten bij wat als ‘gangbaar’ geacht wordt. Ook zijn sommige passages in het PvE niet (meer) in lijn met algemene normen en richtlijnen, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe versie verschenen is. Ten slotte blijkt de markt behoefte te hebben aan een standaard label waarmee gecommuniceerd wordt hoe een gebouw ‘scoort’ op de 4 deelaspecten klimaat, lucht, licht en geluid van het Programma van Eisen. bba binnenmilieu is gevraagd om het huidige PvE Gezonde Kantoren een inhoudelijk upgrade te geven.

Doel van het project is:
•          het upgraden / actualiseren van het PvE Gezonde Kantoren naar een ‘2020 versie’;
•          het ontwikkelen van een voorstel voor een (grafisch) label behorende bij het PvE Gezonde Kantoren 2020.

Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL