Project
  • Initiatief
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Gereed

Leidraad Langdurige Zorg

Verwachte oplevering: eind 2022

De gezondheid en het welbevinden van cliënten in de langdurige zorg, en met name kwetsbare ouderen, is afhankelijk van het aanwezige binnenklimaat in hun verblijfsruimte. Het binnenklimaat bestaat uit o.a. binnen luchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat, licht en akoestiek. In dit voorstel zal de focus op de luchtkwaliteit (CO2 en fijnstof PM 2,5) en het thermisch binnenklimaat (stralingstemperatuur, luchttemperatuur, luchtsnelheid en luchtvochtigheid) liggen. Er zijn verschillende aspecten die van invloed zijn bij het bepalen van een optimaal binnenklimaat voor ouderen in zorgcomplexen. Het doel van het onderzoek is om 1) deze aspecten in kaart te brengen en 2) de mate van invloed te bepalen om uiteindelijk te komen tot breed gedragen algemene richtlijnen voor een optimaal binnenklimaat voor zorghuisvesting in de langdurige zorg, gebaseerd op wetenschappelijke studies. Mogelijk kunnen deze minimale richtlijnen in klassen worden onderverdeeld in bijvoorbeeld wettelijke eisen, aanvaardbaar niveau en goed niveau.  

Dit project is een initiatief van Expertisecentrum Verduurzaming Zorg, een samenwerking tussen Stimular, MPZ en TNO. Daarbij zijn TU Delft, TU/e en de Hogeschool Utrecht betrokken bij het onderzoek. TVVL Expertgroep Klimaattechniek neemt deel aan de klankbordgroep.

Betrokken deelnemers (1)