Blog
Geplaatst door TVVL

Vraagbaak geopend voor corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties

De wereld heeft te maken met een pandemie met grote gevolgen. 4 kennisorganisaties hebben een expertteam opgericht om de vragen die binnenkomen over techniek van installaties en gebouwbeheer te kunnen beantwoorden.
Profielfoto van Redactie TVVL Connect
6 april 2020 | 2 minuten lezen

De wereld heeft te maken met een pandemie met grote gevolgen. Vanwege de huidige situatie staan veel gebouwen (deels) leeg. Andere gebouwen draaien juist op volle bezetting, bijvoorbeeld sommige kantoren, meldkamers en winkels. Dat roept vragen op over hoe om te gaan met de installaties in zowel bezette als de niet-bezette gebouwen. Rekening houdend met de veiligheid van zowel gebouwgebruikers als installateurs en andere technici. Kennisorganisaties ISSO, OTIB|Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL hebben hun krachten gebundeld. Er is één vraagbaak waar u terecht kan met al uw technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen voor installaties in en rond gebouwen (ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen uitgezonderd).

Technische vragen over installaties en consequenties voor gebouwbeheer
De kennisorganisaties hebben een expertteam opgericht om de vragen die binnenkomen over techniek van installaties en gebouwbeheer te kunnen beantwoorden. Dit team bestaat uit mensen vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap, met internationale afstemming. Uw vragen kunt u stellen via helpdesk@corona-techniek.nl. De helpdesk beantwoordt vragen van installateurs, technisch dienstverleners, gebouwbeheerders, adviseurs, ontwerpers en gebouweigenaren.

De veelgestelde vragen die binnenkomen worden beantwoord en gebundeld tot “FAQ’s” die te vinden zijn op de websites van OTIB, Techniek Nederland en online platform TVVL Connect. Hier is ook aanvullend materiaal te vinden over het beheer van luchtbehandelingsinstallaties en sanitaire installaties in relatie tot corona. Ook worden bijvoorbeeld aanbevelingen van REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, waar TVVL onderdeel van is, nader toegelicht.

Vragen over arbo, veilig werken of het protocol Samen veilig
Heb je vragen over arbo, veilig werken of het protocol Samen veilig? Stuur dan een mail naar info@helpdeskcorona-bt.nl

Relevante links:
Techniek Nederland Technische FAQ Corona: https://www.technieknederland.nl/faq-corona-technisch
ISSO KennisBank voor Technische kennis: kennisbank.isso.nl
OTIB: www.OTIB.nl/coronavirus
TVVL Connect: https://tvvlconnect.nl/thema/corona-in-gebouwbeheer-en-installatietechniek
Vraagbaak gebouwinstallaties en Corona: helpdesk@corona-techniek.nl
Vraagbaak arbo, veilig werken of het protocol Samen veilig: info@helpdeskcorona-bt.nl
Vraagbaak ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen: https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/kennis-expertise-coronacrisis/