Blog
Geplaatst door TVVL

TVVL Webinar Gevolgen van voedsel en energieproductie voor stikstofverliezen naar lucht en water

In deze webinar van donderdag 18 juni kun je terugkijken hoe Wim de Vries de problemen schetst rondom de stikstofovermaat en de oplossingsrichtingen daarvoor. Stikstofuitstoot is namelijk schadelijk voor de natuur omdat ze daar eenzijdig de voedselrijkdom
Profielfoto van Redactie TVVL Connect
24 juni 2020 | 1 minuut lezen

In deze webinar van donderdag 18 juni kun je terugkijken hoe Wim de Vries de problemen schetst rondom de stikstofovermaat en de oplossingsrichtingen daarvoor. Stikstofuitstoot is namelijk schadelijk voor de natuur omdat ze daar eenzijdig de voedselrijkdom verhogen en bijdragen aan de bodemverzuring.  Daarnaast heeft het effect op menselijke gezondheid via de vorming van ozon vanuit stikstofoxiden en via een bijdrage van zowel stikstofoxiden als ammoniak aan fijnstof. Stikstoftoevoer leidt ook tot een verhoogde uitspoeling van nitraat naar grondwater (onderdeel van de Nitraatrichtlijn), afspoeling naar oppervlaktewater (onderdeel van de Kaderrichtlijn Water) en lachgas naar de atmosfeer (onderdeel van het Klimaatakkoord). Al deze problemen van een stikstofovermaat vragen om een integrale oplossing.