Blog
Geplaatst door TVVL

EU subsidies: Horizon Europe startevenementen

Vanaf 4 maart as. zullen er een aantal bijeenkomsten plaatsvinden over het EU subsidieprogramma Horizon
26 februari 2021 | 3 minuten lezen

Is uw bedrijf of kennisinstelling in internationaal verband bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie? Dan kan het Europese programma Horizon Europe u vanaf 2021 ondersteuning bieden. RVO brengt u op de hoogte van de mogelijkheden binnen dit programma in een serie online evenementen. 

In maart 2021 zal de Rijksoverheid stilstaan bij de start van het nieuwe Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe. Tijdens een reeks online evenementen, georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, het nationaal contactpunt voor Horizon Europe) brengen we u op de hoogte van de mogelijkheden binnen dit grote financieringsprogramma.

Meer informatie

De serie evenementen begint met een kick-off evenement over het belang van Horizon Europe voor Nederland, waarin de nadruk vooral zal liggen op de beleidsmatige aspecten. Vervolgens zal in vijf afzonderlijke thematische events meer in praktische zin worden ingegaan op de financieringsmogelijkheden voor onderzoekers en ondernemers binnen het betreffende thema.

Horizon Europe Kick-off event:

Datum: 4 maart 2021

Duur: 10:30-12:00

Locatie: online

Voertaal: Nederlands

Deze sessie biedt een overzicht van het nieuwe Horizon Europe programma en toont het belang voor Nederland bij dit programma. Ook biedt de sessie inspiratie door voorbeelden uit de praktijk.

Tijdens dit evenement zullen onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat stilstaan bij het belang van Horizon Europe voor Nederland en Europa. Daarnaast zullen ervaringsdeskundigen prof. Eveline Crone (vicepresident van de European Research Council) en Lucas Janssen (CEO van CEAD) vertellen wat de impact van Europese financiering is geweest voor hun onderzoek of onderneming.

5 thematische events:

Locatie: Online

Voertaal: Engels

De thematische evenementen bieden praktische informatie over de financieringsmogelijkheden binnen Horizon Europe. Ook kunt u tips opdoen voor het schrijven van een goede aanvraag.

Programma thematische events: 

Datum

Thema

Duur 

16 maart 2021

Digital, Industry and Space

10:00 – 16:00

18 maart 2021

Health

10:00 – 16:15

23 maart 2021

Culture, Creativity and Inclusive Society & Civil Security for Society

10:00 – 16:00

25 maart 2021

Climate, Energy and Mobility

10:00 – 15:50

30 maart 2021

Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

10:00 – 16:30

Ochtendprogramma:

Een plenaire livestream over de verschillende mogelijkheden die Horizon Europe biedt binnen het betreffende thema. Daarnaast zullen tips voor een succesvolle aanvraag worden gedeeld door ervaringsdeskundigen en experts.

Middagprogramma:

Verschillende parallelle infosessies en workshops door de National Contact Points van RVO. Deze kunnen thema-specifiek zijn, maar ook thema-overstijgend. Voorbeelden van de thema-overstijgende parallelle sessies:

  • De juridische en financiële aspecten van Horizon Europe
  • Marie Skłodowska Curie Actions
  • European Research Council grants
  • European Innovation Council Accelerator (voor ondernemers)

Daarnaast is er gedurende de dag de mogelijkheid om te netwerken door middel van een matchmaking tool. Ook kunt u op de informatiemarkt direct uw vragen stellen aan relevante National Contact Points van RVO. 

Registratie:

U kunt uw eigen programma per dag samenstellen door te kiezen aan welke programmaonderdelen u wilt deelnemen.

Het uitgebreide programma per thematisch event vindt u hier.

U kunt zich via deze link registreren en aangeven aan welke sessie u wilt deelnemen.

Met vriendelijke groet,

Team IRIS

Internationale Programma’s
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL| Den Haag
Postbus 93144  | 2509 AC | Den Haag
........................................................................................

E teamiris@rvo.nl
I Horizon Europe | Onderzoek en Innovatie | RVO.nl | Rijksdienst

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten