Klimaatinstallaties

Klimaatinstallaties zijn nodig om het klimaat in ruimten te laten voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. Zowel voor mensen als objecten. Omdat deze eisen per functie sterk verschillen en er continu innovatie plaatsvindt, is het nodig om zowel de eisen, de berekeningsmethoden als de toe te passen installaties te beschouwen. Is de kwaliteit voldoende geborgd? Zijn de eisen te scherp gesteld? Zijn er betere concepten om de eis in te vullen? Kan de methode om tot de oplossing voor de eisen te komen verbeterd worden. Deze onderwerpen komen allemaal terug in dit thema en de blik op dit thema reikt verder dan één discipline. Intergraliteit en samenwerking zijn in dit thema een belangrijke randvoorwaarde om projecten en activiteiten vorm te geven en tot een goed einde te brengen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Exclusief voor TVVL leden

Hybride ventilatie met natuurlijke bronnen

Geplaatst door TVVL
Durf te focussen op de energievraag. Sinds 2015 is dit ons pleidooi in een aantal blogs over installatie-arm bouwen. Niet om de wereld van de installatietechniek de das om te doen, maar in de...
Exclusief voor TVVL leden

De ‘Nieuwe Werkomgeving’ stelt aanpasbaarheid van klimaatinstallaties op de proef

Geplaatst door TVVL
De Coronapandemie heeft onze vraag naar kantoorgebouwen beïnvloedt, aldus de deskundigen. Als gevolg van het verplicht thuiswerken lijkt er een definitieve verandering in onze gewenste...

Inzicht in een gezonde en circulaire gebouwde omgeving

Het TVVL Meta-thema ingebed in de wereld van nu - Een toelichting door Dr. ir. M.G.L.C. (Marcel) Loomans, Eindhoven University of Technology
Exclusief voor TVVL leden

Kunstencentrum Felix Meritis in oude luister – en gasloos

Geplaatst door TVVL
Na een verbouwing die van begin tot eind wel vijf jaar in beslag nam, opende het monumentale, maar volledig opgefriste kunst- en wetenschapscentrum Felix Meritis in Amsterdam in september weer...
Exclusief voor TVVL leden

Voorspellen wat een installatie na oplevering heeft gekost

Geplaatst door TVVL
Na de grote economische terugval als gevolg van het coronavirus zal een inhaaleconomie ontstaan die ook de installatiebranche raakt. Projecten zullen versneld worden opgestart waarbij met name in...
Exclusief voor TVVL leden

Demand controlled filtration, een betrouwbare energiebesparende maatregel voor cleanrooms?

Geplaatst door TVVL
Onderzoek naar het gedrag van aerosolen in ruimtes is sinds de uitbraak van het corona-virus SARS-CoV-2 veelvuldig in het nieuws. Voor de cleanroom-industrie ligt de focus sinds jaar en dag op het...
Exclusief voor TVVL leden

Voorspellen van luchtstrominggeluid met CFD en machine learning

Geplaatst door TVVL
Dr. ir. R.J. (Robbert-Jan) Dikken, researcher Peutz bv; ir. P.B. (Pieter Bas) van Luipen, adviseur Peutz bv
Exclusief voor TVVL leden

Dynamische klimaatbeheersing voor musea en kunstdepots

Geplaatst door TVVL
Dr. ir. R.P. (Rick) Kramer; dr. B. (Bart) Ankersmit; ir. E. (Edgar) Neuhaus; dr. H.L. (Henk) Schellen

Hoe gezond is jouw toekomstige werkplek? - Presentatie Kennispartners - Online TVVL Techniekdag

In navolging van de presentatie "HOE GEZOND IS JOUW TOEKOMSTIGE WERKPLEK?" hierbij de publicatie en checklist. Vul deze in voor je thuiswerkplek en kom achter je binnenklimaat klasse. Succes!

De prestatiekloof bij klimaatinstallaties

Geplaatst door TVVL
Auteur Dr.-Ing Benjamin Bronsema - Bronsema Consult
Thema'sGroepenDeelnemersProjecten