Document
Geplaatst door TVVL

COVID-19 in relatie tot gebouwen

Download hier het hele artikel uit TVVL Magazine April 2020

Op 20 mei 2020 is er een update van dit artikel verschenen. Met deze wijzigingen is het artikel beter in lijn met de REHVA Guidance COVID-19 v2 versie 3 april 2020. De update is hier te lezen.

De wereld wordt geconfronteerd met een pandemie met immense implicaties. Nationale en internationale volksgezondheidsautoriteiten doen er alles aan om de impact op de samenleving te beperken. Belangrijk voor elke uitbraak zijn de transmissieroutes van infectieuze agentia. Momenteel wordt aangenomen dat de overdracht via druppels en contacten de twee dominerende transmissieroute zijn. Een derde transmissieroute die aandacht krijgt, is de fecaal-orale route.

Vanuit een binnenmilieuperspectief hebben we de transmissieroute via de lucht vaak bestudeerd voor verschillende infectieuze agentia, zoals mazelen, pokken, griep en ook SARS. Dit betreft zowel gebouwen als cruiseschepen en vliegtuigen. Deze bijdrage behandelt de gebouw gerelateerde voorzorgsmaatregelen in commercieel en maatschappelijk vastgoed. Ziekenhuizen en zorginstellingen vallen buiten de scope van deze bijdrage. Het betreft maatregelen voor ventilatieen luchtbehandelingssystemen en sanitaire installaties, maar ook het omgaan met spuien.

Auteur: Dr. ir. F. (Francesco) Franchimon, eigenaar Franchimon ICM, (*)