Document
Geplaatst door TVVL

Wegwijzer helpt bij meer aanpasbaarheid van klimaatinstallaties in gebouwen

Een toekomstbestendig gebouw is een gebouw dat op langere termijn nog steeds voldoet aan de eisen en wensen van de gebruiker. Indien de eisen en wensen van de gebruiker in de loop van tijd veranderen, betekent dit dat het gebouw zich hier op zal moeten kunnen aanpassen. In het aanpassingsvermogen van gebouwen blijken klimaatinstallaties vaak een belangrijke rol te spelen. In ontwerptrajecten wordt veelal geprobeerd om het gebouw en installatie, als een maatpak, precies aan de gevraagde ontwerpcriteria te laten voldoen. Dat lijkt efficiënt, maar groeit of wisselt de gebruiker, dan past het maatpak niet meer. In veel gevallen is de klimaatinstallatie op dat moment helaas niet meer goed aan te passen.Om meer aandacht te vragen voor aanpasbaarheid van klimaatinstallaties is de Wegwijzer Aanpasbaarheid Klimaatinstallaties opgesteld. De achtergrond en beoogde gebruikswijze van dit hulpmiddel worden in dit artikel beschreven.

Lees meer over: Klimaatinstallaties