Document
Geplaatst door TVVL

TVVL en Platform Duurzame Huisvesting lanceren Wegwijzer Aanpasbaarheid Klimaatinstallaties

Om meer aandacht te vragen voor aanpasbaarheid van klimaatinstallaties is de Wegwijzer Aanpasbaarheid Klimaatinstallaties opgesteld. De Wegwijzer is sinds vandaag te vinden op de website Platform Duurzame Huisvesting. Het project is uitgevoerd door de TVVL Expertgroep Klimaattechniek in samenwerking met Platform Duurzame Huisvesting en i4services. De Wegwijzer heeft als doel om in het ontwerptraject de gebruiksvisie en aanpasbaarheid beter op elkaar af te stemmen.

De Expertgroep Klimaattechniek signaleerde dat energiebesparende gebouwontwerpen vaak een tegenvallend werkelijk energieverbruik kennen, als het gebouw zich onvoldoende efficiënt kan aanpassen aan de veranderende behoefte van de gebruiker. Door een ‘mismatch’ tussen gebouwontwerp en werkelijk gebruik, ontstaan gebouwen die over de complete levenscyclus veel meer energie consumeren dan beoogd was.

Een goed aanpasbaar gebouw en dito klimaatinstallatie zijn in staat om zich met weinig middelen aan te passen aan gebruikswensen, zonder daarbij concessies te doen in energieprestatie en comfort. Dit betaalt zich uiteindelijk uit in de toekomstwaarde van het gebouw. Om de doelstellingen voor CO2-reductie in 2050 te kunnen realiseren zal er steeds meer behoefte zijn aan gebouwen die over de complete levenscyclus een gereduceerde CO2-uitstoot kunnen realiseren.

Download het volledige rapport op TVVL Connect.