Document
Geplaatst door TVVL

De prestatiekloof bij klimaatinstallaties

In de REHVA European HVAC Journal van december 2018 staan enkele belangwekkende artikelen waarin de zogenaamde “Performance Gap” aan de orde wordt gesteld, in voorliggend artikel vertaald met “Prestatiekloof”. Hiermee wordt bedoeld het verschil tussen berekende, of verwachte prestaties van een gebouw, en de werkelijke prestaties. Dit is inderdaad een intrigerend verschijnsel, dat het vertrouwen in ontwerpers kan beschadigen, en opdrachtgevers huiverig kan maken om innovatieve voorstellen in overweging te nemen. De voorspelde prestaties zijn immers vaak onbetrouwbaar.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten