Document

Technisch Rapport Afspr. afstemming inst. infrastr. en san. (ST-09)

In dit rapport zijn voor diverse leidingen aanbevelingen gedaan met betrekking tot de aan te houden middellijnen. 

Flexibel installeren betekent dat het casco meer bevat dan strikt noodzakelijk is, waardoor de bouwkosten in geringe mate zullen toenemen. Te verwachten is echter dat deze hogere kosten in de loop van de tijd ruimschoots terug worden verdiend. Dit omdat flexibel installeren een woning levensloopbestendig maakt. Dit betekent dat gedurende de levensloop van een woning gemakkelijker kan worden ingespeeld op veranderende wensen en technologische ontwikkelingen. Gedurende de levensloop van een woning zal het totale materiaalgebruik, als gevolg van flexibel installeren, lager zijn dan zonder dat de bij de bij flexibel installeren behorende infrastructuur aanwezig is. Kortom, flexibel installeren levert ook een positieve bijdrage aan het milieu, ook wel aangeduid als ‘duurzaam bouwen’.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten