Document

Technisch Rapport Bedieningsvoorschriften regelinstallaties 2006 (GB-02)

De TVVL heeft in haar werkgebied Elektro Techniek en Gebouw Beheer Techniek (ET & GBT) een werkgroep samengesteld om in kaart te brengen hoe de situatie rondom bedieningsvoorschriften verbeterd kan worden.
De regelgeving op het gebied van veiligheid legt steeds meer een zware verantwoordelijkheid voor het opstellen van een adequate gebruikershandleiding bij de aannemer/-installateur van installaties in gebouwen. De kwaliteit van de huidige gebruikershandleiding is echter veelal ontoereikend.
De installaties zijn complexer geworden o.a. door interactie tussen verschillende installatieonderdelen met bouwfysische aspecten. De gebruikershandleiding wordt veelal samengesteld door het samenvoegen van alle (fabrikant)omschrijvingen in een map. Hierdoor is er vaak wel een goede beschrijving van elk separaat installatieonderdeel, maar juist de samenhang wordt niet goed beschreven. Met deze functionele samenhang wordt de automatisering van de installatie bepaald en is projectspecifiek.
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van de werkgroep gedurende de periode februari 2004 tot juni 2005 In 10 bijeenkomsten van de werkgroep is gewerkt aan de opstelling van dit rapport

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten