Blog
Geplaatst door TVVL

TVVL Webinar Veiligheid en welzijn in gebouwen: Veilig drinkwater nu en in de toekomst

5 februari 2021 | 1 minuut lezen

Als we het over veiligheid en welzijn (comfort) in gebouwen hebben speelt drinkwater een grote rol. Experts van TVVL Kennispartners Grundfos, Holland Water en Xigna op het gebied van (drink)water vertellen ons meer over 'Veilig drinkwater nu en in de toekomst'.

Tijdens dit webinar schetst Erwin Nijlant het huidige wettelijke kader met daarin de beperkingen en kansen op het gebied van drinkwaterveiligheid. Hoe staan comfort en energiebesparing in gebouwen op gespannen voet met de huidige drinkwater wet- en regelgeving? Rob Fontaine en Mark de Vaal gaan daarna in op huidige en toekomstige ontwikkelingen en de daarbij behorende technische uitdagingen en oplossingen. 

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten