Document

Technisch Rapport Technische Rapportage Uitbreiding Rekenregels (ST-45)

Voor de dimensionering van waterleidinginstallaties is er informatie nodig over het te verwachte waterverbruik. In de huidige ISSO 55 zijn er rekenregels opgenomen, die zijn samengesteld op basis van simulaties met SIMDEUM, voor woontorens, hotels, kantoren en zorginstellingen. Het doel van dit project was om hierop uitbreidingen en aanpassingen te maken.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten